Παρέμβαση Σπύρου Κουλκουδίνα για τη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος στην Πιερία

Με μια στοχευμένη κοινοβουλευτική παρέμβαση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βουλευτής Πιερίας κ.Σπύρος Κουλκουδίνας, θέτει το ζήτημα της βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος στην Πιερία.

Επισημαίνει ότι η Πιερία είναι ένας από τους νομούς με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, γεγονός που αυξάνει τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή και αναφέρεται στα χρόνια προβλήματα στις υποδομές αλλά και στον εξοπλισμό των υπηρεσιών του στην περιοχή.

Τονίζει ότι το Λιμενικό Τμήμα στην Παραλία Κατερίνης στεγάζεται σε ένα ακατάλληλο κτίριο τόσο για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί σε αυτό, όσο και για τους πολίτες που συναλλάσσονται με την υπηρεσία για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους.

Ο Σπύρος Κουλκουδίνας ζητά:

-Τη στήριξη της Πολιτείας, προκειμένου σε ένα μεικτό σχήμα χρηματοδότησης με τη συνεισφορά και του Λιμενικού Ταμείου, να χρηματοδοτηθεί το έργο της κατασκευής νέου και σύγχρονου κτιρίου που θα στεγάσει το Λιμενικό Ταμείο και το Λιμενικό Τμήμα.

-Την αναβάθμιση του Λιμενικού Τμήματος σε Λιμεναρχείο με έδρα την Παραλία Κατερίνης αφού υπάρχουν αυξημένες ανάγκες.

-Την ενίσχυση των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στην Κατερίνη με νέα και σύγχρονα πλωτά μέσα αλλά και οχήματα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης του κ.Κουλκουδίνα:

                                  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: «Βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος στην Πιερία»

Κύριε Υπουργέ,

Η Πιερία είναι ένας από τους νομούς με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, γεγονός που αυξάνει τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή.

Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύει και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα στις υποδομές αλλά και στον εξοπλισμό των υπηρεσιών του στην περιοχή.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το Λιμενικό Τμήμα στην Παραλία Κατερίνης που στεγάζεται σε ένα ακατάλληλο κτίριο τόσο για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί σε αυτό, όσο και για τους πολίτες που συναλλάσσονται με την υπηρεσία για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους.

Υπάρχει σχεδιασμός για την ανέγερση κτιρίου που θα στεγάσει το Λιμενικό Ταμείο και το Λιμενικό Τμήμα Παραλίας, ενώ έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη.

Προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια και να προχωρήσει το έργο κατασκευής, πρέπει να επιλυθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης του έργου.

Υπάρχει η πρόθεση από την πλευρά του Λιμενικού Ταμείου να συνεισφέρει στο έργο με ίδια κεφάλαια αλλά θα πρέπει να υπάρξει στήριξη και από την Πολιτεία.

Με τη δημιουργία του κτιρίου τίθεται εκ των πραγμάτων και το ζήτημα της αναβάθμισης του Λιμενικού Τμήματος σε Λιμεναρχείο από τη στιγμή που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες αλλά και πληρούνται όλες οι αντικειμενικές συνθήκες και προϋποθέσεις.

Ταυτόχρονα όμως υπάρχει η ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στην Κατερίνη με νέα και σύγχρονα πλωτά μέσα αλλά και οχήματα.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου ως προς τη χρηματοδότηση μέρους του έργου κατασκευής του κτιρίου που θα στεγάσει το Λιμενικό Ταμείο αλλά και το Λιμενικό Τμήμα Παραλίας;

2. Είναι στις προθέσεις και στο σχεδιασμό του Υπουργείου η αναβάθμιση του Λιμενικού Τμήματος σε Λιμεναρχείο στην Παραλία Κατερίνης.

3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος σχετικά με την ενίσχυση των υπηρεσιών του στην Πιερία, με νέα σύγχρονο πλωτά μέσα αλλά και οχήματα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Σπυρίδων Κουλκουδίνας

Βουλευτής Πιερίας