Σημαντικά αποτελέσματα από την παρέμβαση του κ.Κουλκουδίνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εστίασης με τα πνευματικά δικαιώματα

Σημαντικές εξελίξεις και ειδήσεις προέκυψαν από την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία και παρέμβαση του Σπύρου Κουλκουδίνα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εστίασης με τα πνευματικά δικαιώματα.

Ο κ.Κουλκουδίνας είχε αναφερθεί:

1ον) Στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις εστίασης με την απαίτηση είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων  για τους μήνες που ήταν σε ισχύ η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας και απαγόρευσης μουσικής για τις επιχειρήσεις της εστίασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στην απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας αναφέρεται ρητά ότι για το χρονικό διάστημα όπου τελούσαν ισχύ τα μέτρα περιορισμού της  διασποράς της COVID – 19, δεν οφείλεται αμοιβή για τις περιόδους μη  λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δηλαδή δεν μπορούν να απαιτούνται αμοιβές για την περίοδο της πανδημίας που ήταν σε αναστολή η λειτουργία των επιχειρήσεων.

2ον) Στη λειτουργία μη αδειοδοτημένων φορέων, που απαιτούν την είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης.

Στην απάντηση του Υπουργείου και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας προς τον κ.Κουλκουδίνα, αναγνωρίζεται το πρόβλημα και αναφέρεται ότι θα αντιμετωπιστεί με νομοθετική παρέμβαση αφού ‘’είναι  δεδομένο ότι προκύπτει η εκμετάλλευση σχετικού νομοθετικού κενού εκ μέρους  τους παραπλανώντας, ωστόσο, κατ’ ουσίαν τους χρήστες και προκαλώντας  περαιτέρω σύγχυση στην αγορά.’’

3ον) Στη δημιουργία ενός μόνο φορέα είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων που θα είναι αδειοδοτημένος και πιστοποιημένος και θα δημοσιοποιεί εκ των προτέρων το ρεπερτόριο των δημιουργών που εκπροσωπεί για να το γνωρίζουν οι επαγγελματίες της εστίασης, όπως είχε πει ο Βουλευτής Πιερίας.

Στην απάντηση τους το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας αναφέρουν ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών του μουσικού τομέα για τις δυνατότητες δημιουργίας  ενός ενιαίου φορέα έστω και ως προς ορισμένες αρμοδιότητες και ιδίως ως προς  τις εξωτερικές σχέσεις των ΟΣΔ με τους επαγγελματίες της εστίασης.