Συνέντευξη στον Alpha Radio 989 και στους δημοσιογράφους Νικο Παναγιωτόπουλο και Ντίνα Μόσχου.

Συνέντευξη στον Alpha Radio 989 και στους δημοσιογράφους Νικο Παναγιωτόπουλο και Ντίνα Μόσχου.