Θέλω τη συμμετοχή σου

Οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν συνέργειες, ομαδικότητα, συμμετοχή. 
Σε αυτή μου την προσπάθεια σε θέλω δίπλα μου για να βάλουμε μαζί τις βάσεις της νέας εποχής που έρχεται στη χώρα μας και στον τόπο μας ειδικότερα.